Zmiany administracyjne w Centralnym i Południowym okręgu Federacji Rosyjskiej – STAN WYJĄTKOWY

Zmiany administracyjne w Centralnym i Południowym okręgu Federacji Rosyjskiej – STAN WYJĄTKOWY

19 października, 2022 0 przez Ambasador

Na terenach Centralnego Okręgu Federalnego i Południowego Okręgu Federalnego Rosji wprowadzany został zwiększony poziom gotowości – co to oznacza? (wg. rosyjskich mediów)

Szefowie regionów, m.in. Moskwy, Tweru, czy Tuły otrzymują upoważnienie do prowadzenia działań mobilizacyjnych w dziedzinie gospodarki, niektórych działań na rzecz obrony terytorialnej, ochrony ludności i terytoriów przed kataklizmami naturalnymi oraz sytuacjami nadzwyczajnymi, a także uprawnienia do podejmowania działań na potrzeby wojska i innych formacji wojskowych.

Wdrożone zostaną następujące środki:

– wzmocnienie ochrony porządku publicznego i zapewnienie bezpieczeństwa publicznego, ochrona obiektów wojskowych, ważnych budynków państwowych, obiektów infrastruktury krytycznej, funkcjonowania transportu, łączności, obiektów energetycznych, a także obiektów mogących tworzyć potencjalne zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi oraz środowiska (np. składowisko odpadów radioaktywnych);

– wprowadzenie specjalnego trybu eksploatacji obiektów zapewniających funkcjonowanie transportu, łączności, obiektów energetycznych, a także obiektów mogących tworzyć potencjalne zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi oraz środowiska naturalnego;

– ograniczenie ruchu pojazdów i wprowadzenie kontroli drogowych;

– wprowadzenie kontroli nad obiektami zapewniających funkcjonowanie transportu, łączności, działalnością drukarni, centrów komputerowych i zautomatyzowanych systemów oraz wykorzystanie ich pracy na potrzeby obronne.