WSZYSTKIE BRYGADY SIŁ ZBROJNYCH UKRAINY

6 marca, 2023 1 przez Mikolaj Susujew

W tej chwili jestem w trakcie opracowania dłuższego artykułu o procesie rozbudowy SZU i o tym, jakie są realne potrzeby ukraińskiej armii pod względem sprzętu i innych zasobów w oparciu o realną liczbę jednostek i żołnierzy. Ale praca nad nim zajmie jeszcze sporo czasu, więc postanowiłem wrzucić dziś dla zainteresowanych szybkie podsumowanie. Jakimi siłami realnie SZU ma dysponować w roku 2023 i ile brygad będą miały.

Brygada jest podstawową jednostką Sił Zbrojnych Ukrainy. Jest jak rzymski legion. To najmniejszy oddział, który w swoich szeregach ma wszystkie pododdziały wsparcia, które są niezbędne do prowadzenia walk na froncie w każdych warunkach. Artylerię, OPL, jednostkę saperską, inżynierów, medyczną itd. Brygady różnią się pod względem ich przeznaczenia, struktur organizacyjnych i wyposażenia. Na ogół liczą od ok. 2500 żołnierzy w brygadach artyleryjskich do 5000 albo nawet 8000 w brygadach zmechanizowanych i brygadach Obrony Terytorialnej.

Na początek wojny SZU miały realnie 36 brygad do dyspozycji na froncie.

Dalej w pierwszej kolejności powołano brygady Korpusu Rezerwy – 14 brygad + istnieje jedna skadrowana brygada desantowo-szturmowa, która nie wchodzi w ten korpus. Z tym, że najwyraźniej z tej liczby łącznej – 15, dla czterech brygad zabrakło sprzętu i kadry. Są wskazówki, że uzupełniano straty na ich rachunek, więc one istnieją tylko na papierze. Czyli podsumowując realnie z tych skadrowanych 15 brygad, tylko 10 powołano do służby.

Dalej, brygady Obrony Terytorialnej ( dalej OT) były w procesie formowania stanem na 24 lutego i ten proces trwał już w trakcie roku 2022. Na dzień dzisiejszy powołano 31 brygadę OT.

Dalej, w roku 2022 sformowano 11 nowych brygad. Część z nich, a dokładniej 5, to są brygady sformowane na podstawie wcześniej istniejących mniejszych jednostek, łączenia samodzielnych ochotniczych batalionów, rozbudowy pułków. Większość tych brygad już osiągnęła stan gotowości bojowej i nawet aktywnie brała udział w walkach, co niekoniecznie oznacza, że są w pełni wyposażone pod względem sprzętu.

Dalej, na początku 2023 rozpoczęto proces formowania kolejnych 14 brygad + prawdopodobnie zostanie skompletowana 1 brygada pancerna korpusu rezerwy, którą wcześniej już zaczęto kompletować, ale później kadrę i sprzęt rzucono na uzupełnienie strat. Mam tu na myśli 5 brygadę pancerną. Są informację, że niby w 2023 roku zostanie sformowana nowa brygada pancerna, ale wydaje mi się, że chodzi o po prostu realne skompletowanie jednej z tych, które w rzeczywistości nie istnieją jako siła bojowa.

PODSUMOWUJĄC DOCELOWO W ROKU 2023 SZU MAJĄ LICZYĆ 103 BRYGADY. Tutaj liczyłem tylko to, co dało się rozpoznać. Nie są wliczone brygady OPL i lotnictwa wojsk lądowych, 101 brygada ochrony Sztabu Generalnego, samodzielne bataliony i pułki.

Teraz licząc według typów brygad. 2 brygady górsko-szturmowe (+0 nowych) , 30 brygad zmechanizowanych (+13), 7 brygad desantowo szturmowych i aeromobilnych (+1), 4 brygady piechoty morskiej (+2), 5 brygad pancernych ( prawdopodobnie +1), 3 brygady jegrów (+2), 1 oddzielna brygada prezydencka (+1) , 1 brygada specjalna (+1) – nie wiem konkretnie, jakie jest jej przeznaczenie, 2 brygady szturmowe ( +2), aż 9 brygad artyleryjskich (+2), 3 brygady artylerii rakietowej (+0), 1 brygada rozpoznania artyleryjskiego (sformowano na bazie brygady artylerii rakietowej)

Teraz jeżeli liczyć według struktur i wyposażenia. Górsko-szturmowe to tak naprawdę brygady zmechanizowane. 4 stare brygady zmotoryzowane z tego, co udało mi się znaleźć w rzeczywistości już niewiele się różnią od zmechanizowanych. Ten podział jest umowny raczej. Liczę jako zmechanizowane. Brygady piechoty morskiej – zmechanizowane. 2 brygady jegrów sił lądowych – zmechanizowane. 1 brygada jegrów wojsk desantowo-szturmowych – lekka zmotoryzowana. Brygady desantowo-szturmowe – ciężkie zmotoryzowane z 1 kompanią czołgów w każdym. Brygady aeromobilne – lekkie zmotoryzowane. Prezydencka brygada – zmechanizowana. Specjalna – prawdopodobnie lekka zmotoryzowana. 2 brygady szturmowe – zmechanizowane, brygady OT – biedna piechota. To co opisuje jako ciężkie zmotoryzowane mają kompanię czołgów, lekkie zazwyczaj dodatkowy batalion przeciwpancerny.

Podsumowując: docelowo SZU ma mieć 41 brygadę zmechanizowaną z batalionem czołgów w każdej, 4 brygady ciężkich zmotoryzowanych z kompanią czołgów w każdej i lekkimi pojazdami opancerzonymi w swoich batalionach, 5 brygad lekkich zmotoryzowanych nie posiadających pododdziałów z czołgami, ale z dodatkowym pododdziałem przeciwpancernym, 5 brygad pancernych z 3 batalionami czołgów w każdym, 31 brygada piechoty lekkiej Obrony terytorialnej, 9 brygad artyleryjskich, 3 brygady artylerii rakietowej, 1 brygada rozpoznania.

Odrębna ciekawa kwestia to tzw „Gwardia nastupu” gwardii narodowej. To jest ogólnie mówiąc ściema. Więcej tu chodzi o pijar i kampanię informacyjną mającą na celu powołanie do służby ochotników. Bo to są 6 brygad Gwardii, 1 policji, 1 straży granicznej. Dwie ostatnie można na tej liście w ogóle nie liczyć. Natomiast te 6, to SĄ STARE BRYGADY I PUŁKI OPERACYJNE. Po prostu brygady trochę mają być doposażone, pułki rozbudowane do brygad. No i nowe nazwy dostana i tyle. Jeżeli jakoś według ich struktur określić ich typ – ciężkie zmotoryzowane. Kompania pancerna, lekkie wozy opancerzone.

Czyli GN daje + 6 brygad cięższego zmotu. RAZEM z SZU – 109. Warto zauważyć, że Ukraina przeprowadziła dodatkową mobilizację i mamy docelowo w tym roku na froncie tylko w oddziałach ściśle bojowych w linii coś ok. 500 tyś żołnierzy. Ni licząc tyłów, nie licząc jednostek niebojowych, nie licząc OPL, lotnictwa i marynarki wojennej. Nie licząc również ochotniczych legionów międzynarodowych, jednostek specjalnych itd. Sprzęt zachodni dostają nowo powołane brygady, które od początku szkolą się już na nim. Rosyjska armia, jeżeli będzie kontynuować swoją ofensywę w tym samym stylu jak teraz, tracąc podobną ilość żołnierzy, do lata tego roku bez przeprowadzenia nowej masowej fali mobilizacji, może się znów okazać w mniejszości na froncie. Bo SZU będą, tracąc w obronie o wiele mniej sił i szkoląc świeże rezerwy, mieli przewagę co najmniej 1,5 do 1 a raczej i 2 do 1 w liczbie żołnierzy.

Mikołaj Susujew


Autorska publicystyka na tematy polityczne i militarne. Pogląd Ukraińca ponad 15 lat mieszkającego w Polsce na stosunki międzynarodowe w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.