Perspektywy gazowej ekspansji Turkmenistanu

Perspektywy gazowej ekspansji Turkmenistanu

17 stycznia, 2024 0 przez Kacper Ochman

Turkmenistan jest głównym partnerem energetycznym Chin w Azji Centralnej, a Chiny są największym importerem turkmeńskiego gazu. Pogłębiający się regionalny kryzys energetyczny zmusza strony do ponownego przemyślenia mechanizmów współpracy.

Około 43 proc. gazu zużywanego w Chinach pochodzi z importu. Do 2021 r. około jedna trzecia importowanego gazu do Chin pochodziła rurociągami. Jednocześnie Chiny są największym na świecie konsumentem węglowodorów i trzecim co do wielkości konsumentem gazu ziemnego.

Pomimo wewnętrznych wyzwań społeczno-gospodarczych zużycie gazu w kraju rośnie, a krajowe wydobycie gazu nie nadąża za tempem jego wzrostu. W związku z tym rośnie zapotrzebowanie na import energii. Wzrost konsumpcji wynika ze wzrostu produkcji.

Turkmenistan jest największym dostawcą gazu do Chin rurociągami. W 2021 r. eksport gazu do Chin wyniósł ok. 34 mld m sześc., a podczas wizyty Serdara Berdymuhamedowa w Chinach ogłoszono zamiar zwiększenia dostaw do 65 mld m sześc. rocznie. Istnieje jednak ważny aspekt we współpracy turkmeńsko-chińskiej. Turkmenistan ma bardzo wysokie zadłużenie wobec Chin, mimo że w 2021 r. turkmeńskie media zapowiedziały spłatę długu za budowę rurociągu Turkmenistan–Chiny. Zmienia to nieco postrzeganie realnej wielkości zysku z eksportu gazu.

Pierwotne umowy z ChRL zostały zawarte po cenach znacznie niższych od cen rynkowych ze względu na warunki kontraktu: gazociąg został zbudowany przez chińskie firmy z wykorzystaniem chińskich technologii i specjalistów.

Jaką rolę odgrywa Turkmenistan w regionalnym systemie energetycznym?

Kraje Azji Centralnej nie przeszły próby sił podczas kryzysu energetycznego zimą 2022-2023, a Turkmenistan nie jest wyjątkiem. Turkmenistan był w stanie przywrócić dostawy zewnętrzne dopiero na początku 2023 r., a w przyszłości Turkmenistan planuje rozwiązać ten problem poprzez budowę podziemnych magazynów gazu ziemnego.

W związku z powyższymi problemami, Turkmenistan we współpracy z Chinami wykazuje chęć dywersyfikacji eksportu gazu w celu generowania wyższych zysków. Najbardziej oczywistym kierunkiem dywersyfikacji jest sam region Azji Środkowej. Sytuacja w Turkmenistanie nie jest tak krytyczna, jak np. w Uzbekistanie, który staje się importerem netto gazu. Uzbekistan już teraz importuje gaz z Turkmenistanu i staje się drugim co do wielkości importerem po Chinach. Jednak w najbliższym czasie Chiny nadal pozostaną głównym i priorytetowym importerem, a Uzbekistan czy inne kraje Azji Centralnej są „drugie w kolejce”.

Perspektywa stabilnych dostaw z Azji Centralnej nabiera szczególnego znaczenia na tle napięć na Morzu Południowochińskim, skąd przepływa większość dostaw energii drogą morską do Chin. W związku z nowymi uwarunkowaniami polityczno-gospodarczymi, mimo największych potwierdzonych rezerw gazu w regionie, Turkmenistan nie może sobie pozwolić na zamknięcie pod pretekstem neutralności lub ograniczenie się do Chin jako partnera. Infrastruktura eksportowa republiki wymaga modernizacji, a budowa podziemnych magazynów gazu również nie obejdzie się bez pomocy z zewnątrz. Dzięki projektom takim jak TAPI mogą uzyskać dostęp do nowych rynków w innych częściach Eurazji.

Kacper Ochman


Kaukaz Południowy i Azja Centralna to obszary, które leżą w obszarze moich zainteresowań już od czasów studiów. Bezpośrednią inspiracją dla mnie do stworzenia bloga były podobne platformy prowadzone przez ekspertów zajmujących się innymi regionami. Kierunek Kaukaz to miejsce gdzie będę dzielił się obserwacjami i analizami. Chciałbym aby moje wpisy były interesujące i ciekawe zarówno dla osób nieobytych z tematyką wschodnią jak również osób znających temat od podszewki.