Miejsce Kirgistanu w geopolityce regionu Azji Centralnej

Miejsce Kirgistanu w geopolityce regionu Azji Centralnej

19 stycznia, 2024 0 przez Kacper Ochman

W kontekście wielkich zmian w polityce światowej wzrasta zainteresowanie mocarstw regionem Azji Centralnej. Kirgistan, ze swoimi licznymi zaletami, nie jest wyjątkiem. Jest on jednym z najbliższych partnerów Rosji w Azji Centralnej. Na koniec 2022 roku obroty handlowe między krajami wzrosły osiągając 3,2 miliarda dolarów.

Takie tempo wzrostu nie pozostało niezauważone przez państwa zachodnie, które podejrzewały Kirgistan o łamanie antyrosyjskich sankcji. Na kilka konkretnych firm nałożono już tzw. sankcje wtórne.

Sankcje a relacje gospodarcze z Rosją

Nałożenie sankcji na pełną skalę wobec Kirgistanu wydaje się mało prawdopodobne. Presja zmusiła jednak Kirgistan do zaostrzenia kontroli eksportu. Kirgistan, podobnie jak inne państwa regionu przeżywa trudności w nowych warunkach i zmuszony jest do balansowania.

Taka presja nie może całkowicie oderwać Kirgistanu od Rosji, ponieważ rosyjski czynnik rozwoju gospodarki republiki jest ogromny. Rosja i Kirgistan mają około 700 spółek joint venture. Rosja aktywnie inwestuje w sektor energetyczny, który ma kluczowe znaczenie dla republiki. Ponadto Rosja inwestuje w kirgiski przemysł wytwórczy, co zwiększa jej potencjał eksportowy. Widoczny jest przełom w dziedzinie bezpieczeństwa. W 2023 roku podpisano porozumienie, zgodnie z którym Kirgistan staje się częścią jednolitego systemu obrony powietrznej. Rosja wkrótce rozmieści tam infrastrukturę obrony powietrznej.

Obserwuje się jednak regres w dziedzinie współpracy kulturalnej i humanitarnej. Rząd republiki prowadzi politykę stopniowego ograniczania używania języka rosyjskiego. W szczególności latem przyjęto ustawę, która wprowadza obowiązek używania języka kirgiskiego w większości sfer publicznych i prywatnych. Liczba osób uczących się języka rosyjskiego maleje. Rosja wciąż jednak podejmuje kroki w celu rozszerzenia więzi kulturowych. W 2023 roku kraje podpisały umowę o budowie dziewięciu rosyjskojęzycznych szkół w Kirgistanie.

Kirgistan i chińska polityka w Azji Centralnej

Potencjał tranzytowy Kirgistanu pozostaje w zasięgu popytu dla Chin. Podczas wizyty Sadyra Żaparowa w Chinach strony podpisały dokument o budowie linii kolejowej Chiny-Kirgistan-Uzbekistan. Projekt przyczyni się do skrócenia trasy z Chin na Bliski Wschód. Chiny inwestują również w sektor energetyczny republiki. Latem 2023 r. kraje podpisały umowę inwestycyjną na budowę kaskady elektrowni wodnych Kazarman na rzece Naryn, której koszt szacowany jest na ok. 2,4-3 mld dolarów. Część wyprodukowanej energii elektrycznej będzie dostarczana do Chin.

Podpisano również umowę inwestycyjną na budowę elektrowni słonecznej w obwodzie Issyk-kul. Ponadto Sadyr Żaparow zaprosił chińskie firmy do udziału w budowie Kambaraty HPP-1. W obliczu gróźb sankcji kraje zgodziły się na współpracę w dziedzinie systemów płatniczych.

Czynnik turecki

Wpływy tureckie w Kirgistanie rozciągają się przede wszystkim na sferę kulturalną. Ankara skutecznie wykorzystuje czynniki wspólnoty etnicznej i religijnej w promowaniu projektów z zakresu edukacji.

Rosną też wpływy militarne. Tureckie uniwersytety wojskowe ukończyło już 1600 kirgiskich studentów. Rozwija się również współpraca wojskowo-techniczna, przede wszystkim w zakresie bezzałogowych statków powietrznych. Stopniowo nabiera tempa również współpraca handlowa, gospodarcza i inwestycyjna w dziedzinie budownictwa infrastrukturalnego i transportowego.

Rośnie rola Kirgistanu w polityce regionalnej, co jeszcze bardziej interesuje głównych graczy. Zauważalny wzrost wpływów Chin i Turcji przyspiesza rywalizację między głównymi partnerami republiki. Istnieje ryzyko, że na tle presji Zachodu na Kirgistan i rosnących wpływów innych mocarstw pozycja Rosji w relacjach z republiką może ulec osłabieniu.

Kacper Ochman


Kaukaz Południowy i Azja Centralna to obszary, które leżą w obszarze moich zainteresowań już od czasów studiów. Bezpośrednią inspiracją dla mnie do stworzenia bloga były podobne platformy prowadzone przez ekspertów zajmujących się innymi regionami. Kierunek Kaukaz to miejsce gdzie będę dzielił się obserwacjami i analizami. Chciałbym aby moje wpisy były interesujące i ciekawe zarówno dla osób nieobytych z tematyką wschodnią jak również osób znających temat od podszewki.