Dywersyfikacja i rozwój – Astana zapowiada nowy pakiet refom gospodarczych

Dywersyfikacja i rozwój – Astana zapowiada nowy pakiet refom gospodarczych

3 listopada, 2023 0 przez Kacper Ochman

W swoim niedawnym orędziu o stanie państwa prezydent Kazachstanu Kassym-Żomart Tokajew przedstawił kompleksowy plan skoncentrowany na reformach gospodarczych i nowym kursie gospodarczym dla kraju. Reformy te mogą wpłynąć na poziom inwestycji zagranicznych i stosunki gospodarcze Kazachstanu z innymi krajami.

Wśród kluczowych zagadnień znalazły się uprzemysłowienie, dywersyfikacja, przejście na zieloną energię, uproszczenie kodeksów podatkowych oraz skupienie się na przejrzystości i sprawiedliwości w zarządzaniu. Reformy sygnalizują proaktywne podejście Kazachstanu do przyciągania inwestycji zagranicznych i wzmacniania więzi gospodarczych na całym świecie.

Astana wyraźnie zrozumiała konieczność dywersyfikacji i samowystarczalności. Wyznaczając sobie ambitne zadanie rozwoju obszarów takich jak przetwarzanie metali, ropa naftowa, gaz, węgiel oraz inżynieria ciężka. Kazachstan staje się lukratywnym miejscem dla inwestycji sektorowych. Jednocześnie nacisk na przyspieszenie rozwoju w sektorze produkcyjnym dobrze uzupełnia globalne trendy, w których produkcja powraca w okresie po pandemii COVID-19.

Kolejną istotną reformą mającą na celu ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej jest uproszczenie procesu zamówień publicznych. Skupienie się na zasadzie przewagi jakości towarów nad ceną i dążenie do pełnej automatyzacji procedur prawdopodobnie ograniczy biurokrację i zwiększy przejrzystość, zachęcając tym samym zagraniczne przedsiębiorstwa do udziału w przetargach państwowych. Uproszczenie tych biurokratycznych procesów sprawia, że Kazachstan jest bardziej przyjazny dla inwestorów, co jest często brane pod uwagę przez zagraniczne przedsiębiorstwa przed wejściem na nowe rynki.

Koncentracja prezydenta i władz centralnych na stabilnym wzroście gospodarczym na poziomie 6-7 proc. w celu podwojenia wielkości gospodarki narodowej do 450 mld USD do 2029 r. jest ambitna, ale sygnalizuje silne zaangażowanie w stabilność makroekonomiczną, kolejny kluczowy wskaźnik analizowany przez zagranicznych inwestorów. Co więcej, propozycja rozwiązania problemu niewystarczającej akcji kredytowej przedsiębiorstw i odmrożenia około 5 mld USD aktywów bankowych na obrót gospodarczy wskazuje na pozytywny ruch w kierunku zwiększenia płynności na rynku, co często jest ważnym elementem dla inwestorów.

Reformy podatkowe mające na celu cyfryzację i uproszczenie, w połączeniu ze zmniejszeniem liczby rodzajów podatków, oferują prostsze i mniej uciążliwe otoczenie podatkowe. Przejście na usługowy model interakcji między organami podatkowymi a podatnikami oraz progresywny model opodatkowania to kroki, które dobrze wpisują się w normy międzynarodowe. Dostosowania te mają kluczowe znaczenie dla stworzenia sprzyjającego otoczenia dla inwestorów zagranicznych, którzy często poszukują prostoty.

Równie ważny jest ukłon Kazachstanu w stronę zielonego i zrównoważonego rozwoju. Koncentrując się na energii odnawialnej, a nawet otwierając możliwość budowy elektrowni jądrowej w drodze referendum krajowego, Kazachstan toruje drogę do ogromnych inwestycji w zrównoważone technologie. Jest to ciekawe posunięcie, biorąc pod uwagę globalny trend w kierunku zrównoważonego rozwoju i wzrost zielonych funduszy.

Strategiczne położenie Kazachstanu jako ważnego węzła tranzytowego między Azją a Europą stanowi nieocenioną propozycję dla inwestorów zagranicznych. Plany rozwoju szlaku transkaspijskiego nie tylko pomagają w logistyce wewnętrznej, ale czynią go atrakcyjnym miejscem dla międzynarodowych firm, które chcą poprawić wydajność swojego łańcucha dostaw.

Kazachstan celuje również w przyciągnięcie wysokiej wartości zagranicznych inwestycji w technologię. Kraj chce zwiększyć eksport usług IT do 1 mld USD do 2026 roku i ma stać się platformą sprzedaży mocy obliczeniowej globalnym graczom. Może to przyciągnąć znaczne przepływy kapitału do Kazachstanu, zwłaszcza z krajów, które są liderami technologicznymi.

Plan reform gospodarczych w Kazachstanie zapowiedziany przez Prezydenta nie tylko dąży do samowystarczalności, ale także dobrze dostosowuje Astanę do światowych trendów gospodarczych. Koncentruje się na uczynieniu otoczenia biznesowego prostszym, bardziej przejrzystym, a tym samym bardziej atrakcyjnym dla inwestorów zagranicznych. Reformy te mogą również z stworzyć z Kazachstanu państwo atrakcyjne dla zdywersyfikowanych inwestycji zagranicznych i kluczowego gracza w regionalnych i globalnych sojuszach gospodarczych.

Kacper Ochman


Kaukaz Południowy i Azja Centralna to obszary, które leżą w obszarze moich zainteresowań już od czasów studiów. Bezpośrednią inspiracją dla mnie do stworzenia bloga były podobne platformy prowadzone przez ekspertów zajmujących się innymi regionami. Kierunek Kaukaz to miejsce gdzie będę dzielił się obserwacjami i analizami. Chciałbym aby moje wpisy były interesujące i ciekawe zarówno dla osób nieobytych z tematyką wschodnią jak również osób znających temat od podszewki.