Mateusz Piątkowski


dr Mateusz Piątkowski, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, adwokat, autor opracowań z zakresu międzynarodowego prawa humanitarnego (monografii Wojna powietrzna a międzynarodowe prawo humanitarne).